Vzorový štatút rady školy a školského zariadenia

Dokumenty - Vzorový štatút rady školy a školského zariadenia.pdf