Zverejňovanie zmlúv

Správa z projektu Renovabis.pdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - grkatke.pdf
Návrh zmluvy - Veľké Slemence.pdf
Sečovce - cirkevná spojená škola - Návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov.pdf
Návrh zmluvy CZŠ s MŠ Stanča.pdf
Zmluva - Cirkevná MŠ b.V.Hopku v Michalovciach.pdf
CZŠ s MŠ sv. Juraja Trebišov - Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa_žiaka za kalendárny rok 2022.pdf
Zmluva - ZoD 1_2019 (Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove).pdf
Zmluva - Dodatok č.1 k ZoD 1_2019.pdf
Zmluva - Dodatok č.2 k ZoD 1_2019.pdf
Zmluva o dielo 2019 - Cirkevnej ZŠ a MŠ sv. Juraja v Trebišove.pdf