Zverejňovanie zmlúv

Zmluva o dielo : Projekt: Modernizácia

učební 1/2019 (na CZŠ s MŠ sv. Juraja v TV)

Zmluva - ZoD 1_2019 (Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove).pdf

Dodatok č.1 k ZoD

1/2019

Zmluva - Dodatok č.1 k ZoD 1_2019.pdf

Dodatok č.2 k ZoD

1/2019

Zmluva - Dodatok č.2 k ZoD 1_2019.pdf

Zmluva o dielo : Projekt: Školské detské ihrisko 2019 (na CZŠ s MŠ sv. Juraja v TV)

Zmluva o dielo 2019 - Cirkevnej ZŠ a MŠ sv. Juraja v Trebišove.pdf