Školy

Prehľad o školách a školských zariadeniach od 1.9.2019.

Prehľad o školách a školských zariadeniach a kontakty - 2019.pdf

Prehľad o počtoch žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Prehľad o počtoch žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti 2018-2019.pdf