Najnovšie výberové konania :

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ/ka matematiky

(18. január 2023)

VK 2023 - Učiteľka matematiky sv.Gorazd.pdf