Najnovšie výberové konania :

Cirkevná spojená škola, Kollárová 17, Sečovce vyhlasuje výberové konanie na miesto vychovávateľa/ky s nástupom od septembra 2022.

2. máj 2022)

VK vychovávateľky v ŠKD 2022.pdf

Cirkevná spojená škola, Kollárová 17, Sečovce vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľa/učiteľky s nástupom od septembra 2022.

(30. marec 2022)

VK 2022 - Učiteľ.pdf