Najnovšie výberové konania :

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

  • učiteľka v materskej škole

(30. august 2022)

VK 2022 - CZŠ s MŠ Sv.Gorazda.pdf

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky.

(31. máj 2022)

VK 2022 - SOŠ SaP sv.Jozofáta.pdf

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

  • zástupca/zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu

  • vychovávateľa/vychovávateľky v ŠKD (zástup počas MD)

  • učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy

(27. máj 2022)

VK 2022 - zas MŠ_Zast CZŠ s MŠ KE 06 _2022.pdf
VK 2022 - ŠKD CZŠ s MŠ KE 06_2022.pdf
VK 2022 - ZŠ_SJLaHV CZŠ s MŠ KE 06_2022.pdf

Cirkevná spojená škola, Kollárová 17, Sečovce vyhlasuje výberové konanie na miesto vychovávateľa/ky s nástupom od septembra 2022.

(2. máj 2022)

VK vychovávateľky v ŠKD 2022.pdf