Najnovšie výberové konania :

18.8.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľka pre primárne vzdelávanie na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

VK 2021 - Učiteľka sv.Gorazd.pdf

16.8.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach :

VK 08_2021 - Zástupca sv. Gorazda.pdf

Zástupca/Zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu

VK 08_2021 - Učiteľka sv. Gorazda.pdf

Učiteľka v materskej škole

9.8.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Strednej odbornej škole služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.

VK 2021 - Majster.PDF

Majster odborného výcviku

VK 2021 - Čašník.PDF

Čašník - servírka

5.8.2021

Výberové konanie na obsadenie pozície pedagogického asistenta pre Národný projekt na Cirkevnej materskej škole blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach.

VK 2021 - MPC.pdf

8.7.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda Juhoslovanská 2, KOŠICE :

VK 2001 - MS KE_GORAZD.pdf

Zástupkyňa pre MŠ 100%

VK 2001 - SKD KE_GORAZD.pdf

Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD 100%

VK 2001 - ZS ANJ KE_GORAZD.pdf

Učiteľ/učiteľka ANJ 52%

VK 2001 - ZS KAN KE_GORAZD.pdf

Učiteľ/učiteľka KAN 52%

2.7.2021

Výberové konanie na miesto učiteľa /učiteľky/ na Základnej škole sv. Rodiny v Sečovciach.

VK 2021 - Učiteľ na sv.rodiny v Sečovciach.pdf

22.6.2021

Výberové konanie na miesto učiteľa /učiteľky/ na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Sečovciach.

VK 2021 - Tanečná, klavír.pdf

25.5.2021

Výberové konanie na miesto učiteľa /učiteľky/ hudobného odboru – hra na gitare - na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Sečovciach – elokované pracovisko Košice - Ťahanovce.

VK 2021 - Gitara.pdf