Najnovšie výberové konania :

Riaditeľka Cirkevnej spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce oznamuje voľné pracovné miesto na miesto učiteľa/učiteľky hry na klavíri a flaute /dychových hud. nástrojoch/ na Základnej umeleckej škole v Sečovciach a pracoviskách Trebišov, Trhovište, Košice - Ťahanovce.

(09. apríl 2024)

VK klavír 2024.pdf

Gréckokatolícka eparchia Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Michala Archanjela, Hlavná 137, 076 16 Stanča.

(15. marec 2024)

VK na riaditeľa 2024 CZŠ Stanča.pdf