Najnovšie výberové konania :

Gréckokatolícka eparchia Košice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice – Ťahanovce.

(17. máj 2023)

VK 2023 Košice - Ťahanovce.pdf