Pokyny

Pokyny k organizácii školského roka 2020/2021 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach


Pokyny k organizácii školského roka 2020_2021.pdf